Världsledande kunder

Våra kunder finns inom många olika industrisegment och våra produkter omfattar allt från legotillverkning till kompletta systemleveranser. Vi arbetar med kunder som är internationellt världsledande inom sina segment. Det är något vi är extremt stolta över och våra kundrelationer bygger på kvalitet, tillit och långsiktighet i relationer.

Gruvindustri

 • Kompletta gruvfordon
 • Mindre och större ingående enheter i gruvfordon
 • Fordonskomponenter

Försvar/säkerhetsindustri

 • Försvarsutrustning
 • Bombvagnar
 • Ingående detaljer till destruktionsanläggning

Marin- och Offshore industrin

 • Detaljer till drivlina för fartyg
 • Kompletta delar till styrutrustning för vattenjet
 • Komponenter till offshore-segmentet

Pappers- och Massaindustrin

 • Urvattnare, skruvar
 • Disperger/finfördelare
 • Vedhanteringsutrustning, kvarnmantlar
 • Stativ

Entreprenadmaskiner

 • Kompletta entreprenadmaskiner
 • Fordonskomponenter

Energisektorn

 • Turbinaxlar
 • Tryckoljebox till turbiner

Verktygsindustrin

 • Utrustning till fordonspressar
 • Legoarbete