totalansvar - från idé till leverans​

Wenmec är det väletablerade och stabila verkstadsföretaget som tillverkar kompletta systemleveranser, produkter och komponenter för industrin världen över. Våra kunder är samtliga världsledande inom sina respektive segment och vi är stolta över alla våra samarbeten. Wenmecs huvudkontor ligger i Kil i Värmland och vi har två dotterbolag, ett i Laxå och ett i Nanjing i Kina. Våra tre produktionsanläggningar på sammanlagt 12 000 kvadratmeter sysselsätter omkring 150 anställda.

Långsiktiga relationer och nöjda medarbetare - hög kvalitet​​​​

Vi på Wenmec jobbar med långsiktiga relationer och som systemleverantör tar vi ett helhetsansvar för hela kedjan under produktion och leverans. Med vår moderna maskinpark och engagerade och kunniga medarbetare har vi full kapacitet för att vara flexibla och anpassa oss helt efter våra kunders önskemål.

Vi är proaktiva och arbetar ständigt med utveckling av vår verksamhet där vi sätter våra medarbetare och våra produkter i första hand. Vi tror att nöjda medarbetare och högklassiga produkter går hand i hand. Tack vare vårt dotterbolag i Nanjing i Kina har vi även stora möjligheter att stötta våra globala kunder lokalt i Asien.

Wenmecs vision - Vi är en del av något stort

Vi ser möjligheter i affärer och är en framgångsrik leverantör av industriella systemlösningar från Kil till världen. Där är vi våra kunders naturliga val när det kommer till utveckling, tillverkning och leverans. Vi levererar alltid högsta kvalitet med en modern maskinpark och med ständig utveckling av våra processer.

Våra starka resultat gör att vi kan utvecklas och investera i produkter, tjänster och människor.

Vi är en attraktiv arbetsgivare som lockar och behåller de bästa människorna. Vi är en trygg, rolig och engagerande arbetsplats med fokus på trivsel då våra medarbetare är vår största tillgång.

De val vi gör idag ska minska klimatpåverkan, värna världens resurser och bedriva affärer ansvarsfullt. Vi optimerar vår resursanvändning utifrån hållbarhet och effektivitet för att nå långsiktig framgång som ett pålitligt företag.

Det är så vi säkrat vår produktion för framtiden. Det är Wenmec.

Kvalitet

Vi strävar ständigt efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Eftersom kvalitet är ett av Wenmecs kärnvärden skall bolaget på detta område verka för att vara ledande i Sverige som leverantör av komponenter och systemlösningar. Detta uppnås genom kundfokus som bygger på ledningens engagemang och allas deltagande samt en processkultur. Wenmecs verksamhet ska i alla processer kännetecknas av rätt kvalitet och därigenom skapa mervärde för våra kunder och övriga intressenter, sett utifrån deras behov, förväntningar och krav.

Miljö

Inom Wenmec finns ett stort miljöengagemang. Vår miljöpolicy är ett av företagets viktigaste styrinstrument. Wenmec ska genom ett aktivt miljöarbete bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt mål är minsta möjliga miljöpåverkan. Att uppfylla lagar och tillståndsvillkor är minimikrav. Omsorg om miljön ska genomsyra all vår verksamhet. Ett effektivt miljöarbete bidrar till långsiktig lönsamhet.

Arbetsmiljö

På Wenmec betraktar vi medarbetarnas goda hälsa som en tillgång. Systematiskt arbete med arbetsmiljö och hälsa är en naturlig del i verksamheten för att uppnå effektivitet och kvalitet. Arbetsmiljöarbetet omfattar all verksamhet och medarbetarens totala arbetssituation där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas. För oss på Wenmec innebär det att vi aktivt arbetar med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som befrämjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som vi kontinuerligt förbättrar.

Maskinpark

Hos Wenmec har du en omfattande och modern maskinpark till ditt förfogande. Vi har flera arborrverk, långfräs, stickspårsmaskin, multifunktionssvarvar och karusellsvarv som kan bearbeta stora arbetsstycken. De flesta av våra maskiner är CNC-styrda eller kurvlinjestyrda. Vi har även flera större svetsrobotar.

Arborrverk Kurim
Bord 2200 x 1800
5-axlig bearbetning, 3 fräshuvud

Arborrverk Varnsdorf
Bord 1800 x 1800
Verktygsväxlare

Fräsverk SORALUCE
Bord 10000 x 1500
Vridbart huvud

Svarv Mori Seiki
L=3000
Drivna verktyg och Y-axel

Svarv PUMA
L=2000 Max Ø 770
Drivna verktyg

Multifunktionssvarv CTX Beta 2000 TC
L=2000 Max Ø 550
Verktygsväxlare 42, subspindel, B-axel, 5-axlig bearbetning

Karusellsvarv PROFILA
Bord Ø 2240 Max Ø 2500
Kurvlinjestyrd

Stickspårsmaskin CAMS
Bord Ø 700 Maxhöjd 650

Supportsvarv PROFILA

Manuell fräs FIL F-120

Karusellsvarv PROFILA
Bord Ø 2240 Max Ø 2500
Kurvlinjestyrd

Svetsrobot MOTOMAN
L=14000 (2 sektioner)
B=4500 H=3700
2 lägesställare 5 ton och 3 ton

Svetsrobot IGM
L=4000 max
Lägesställare 3 ton

Svetsrobot IGM
L=2500 max 2 lägesställare 1 ton styck

Dotterbolaget i Kina

Wenmec har ett dotterbolag i Nanjing, Kina. Bolaget startades 2012 med syfte att ge en bättre support till framför allt våra globala kunder. Med det Kinesiska bolaget som plattform för inköp och produktion kommer Wenmecgruppen på ett bättre sätt ge service till våra globala kunder lokalt i Asien vilket är en växande marknad.

Det finns också ett generellt intresse på marknaden för möjligheten att tillverka i Kina och importera tillbaks till Sverige. Genom denna möjlighet har vi sett ett växande intresse även från potentiella kunder att låta Wenmec tillverka deras produkter för att erhålla framtida konkurrensfördelar.

Wenmec ser med tillförsikt fram mot att fortsätta utvecklingen av vårt Kinesiska dotterbolag och hur vi har möjlighet att reducera kostnader för våra kunder.