wenmec - globala systemleveranser​

Vi på Wenmec är som allra bäst när vi får agera systemleverantör åt våra kunder. Det vill säga när vi får vara med i alla led och leverera en färdig produkt. Som systemleverantör tar vi ett totalansvar gentemot våra kunder och är med från planering till färdig leverans. Tillsammans med kunder arbetar vi för att de ska uppnå sina mål. Med Wenmec som din systemleverantör tar vi ansvar för inköp, materialflöde, logistik, leveransplanering- och prognoser.

Din kompletta systempartner

Som en erfaren systemleverantör, specialiserar vi oss på att ta ett totalansvar för våra kunders behov – från den inledande planeringen till den slutliga leveransen. Genom att välja Wenmec som din systemleverantör, försäkrar du dig om att erhålla produkter och tjänster av högsta kvalitet. Vår gedigna kunskap och långa erfarenhet inom branschen garanterar att varje steg i leveranskedjan hanteras med precision och omsorg.

Kvalitetssäkring

När du använder Wenmec som din systemleverantör kan du vara säker på att få den högsta kvaliteten. Vi har en gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med ledningssystem som är uppbyggt av rutiner. Vi kvalitetssäkrar processer och aktiviteter med tydliga kontrollpunkter vid överlämningen mellan de olika funktionerna genom hela processen. Du kan lita på att vi vet vad vi gör.

Totalansvar

Vi tar hela ansvaret för att leverera din kompletta produkt och ansvarar för alla delar som hör till produktion och logistik. Vi hanterar även allt från montage till utcheckning, packning och lagerhållning. detta kan vi erbjuda eftersom vi har resurserna, kunskapen och kapaciteten som krävs. Det vi behöver av dig är förtroendet att förvalta delar av din produktion. Ett förtroende vi tar på allra största allvar. Tack vare våra goda kontakter på den internationella inköpssidan är vi konkurrenskraftiga och kan erbjuda en lägre totalkostnad för våra kunder.

Systempartner

Som en långsiktig systempartner blir vi en integrerad del i din produktionskedja. Eftersom vi alltid arbetar transparent mot ert produktionssystem kan vi öka din flexibilitet och framförhållning vilket medför en stark kontroll över produktionen för dig som kund. Vi på Wenmec är erfarna, har bred kompetens och har, globalt sett, lång erfarenhet av samarbete med lågkostnadsländer. Vi bidrar med nya perspektiv och en levande dialog kring kostnadseffektivisering, produktionsteknik och anpassning. Vi är din långsiktiga partner.

Legotillverkning

Vi på Wenmec har en modern och välutrustad maskinpark och våra medarbetare är erfarna och kompetenta inom legotillverkning. I vår verkstad har vi både robotsvets och automatisk pulversvets. I våra bearbetningsmaskiner kan vi bearbeta stora, tunga detaljer med höga toleranskrav och i flera maskiner har vi femaxlig bearbetning. Vi har även omfattande monteringsresurser och kapacitet för legoarbete som innefattar större arbetsstycken. Vi är din kompletta partner inom avancerad legotillverkning.

Totalansvar med kvalitetssäkring

Vi tar hela ansvaret för att leverera din kompletta produkt och ansvarar för alla delar som hör till produktion och logistik. Vi hanterar även allt från montage till utcheckning, packning och lagerhållning. detta kan vi erbjuda eftersom vi har resurserna, kunskapen och kapaciteten som krävs. Det vi behöver av dig är förtroendet att förvalta delar av din produktion. Ett förtroende vi tar på allra största allvar. Tack vare våra goda kontakter på den internationella inköpssidan är vi konkurrenskraftiga och kan erbjuda en lägre totalkostnad för våra kunder.

När du använder Wenmec som din systemleverantör kan du vara säker på att få den högsta kvaliteten. Vi har en gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med ledningssystem som är uppbyggt av rutiner. Vi kvalitetssäkrar processer och aktiviteter med tydliga kontrollpunkter vid överlämningen mellan de olika funktionerna genom hela processen. Du kan lita på att vi vet vad vi gör.

Systempartner​

Vår moderna verkstad och kompetenta medarbetare kompletterar vårt helhetserbjudande gällande systempartner. Där vårt transparenta arbetssätt och flexibilitet bidrar till en bättre kontroll och effektivitet i din produktionskedja. Vi hanterar allt från inköp, materialflöde, avancerade bearbetningsprocesser till leveransplanering. Låt Wenmec bli din tillförlitliga partner och upplev hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål med kvalitet, effektivitet och innovation